Măsura 2.2. “Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole:

Măsura 2.1 “Ferme mici și mijlocii”:

Măsura 5″Înființarea de activități neagricole”