Comitetul de selecție

Autorități publice locale:

Stoian Letiția – Comuna Semlac – Rural

Kovacs Emeric – Comuna Pregu Mare – Rural

Mediul de afaceri/privați:

Petrișor Radu – IF ”Petrisor” – Urban

Cazacu Alexandru – S.C. Agroprosper Cazacu S.R.L. – Rural

Kothai Camelia-Lucica – A.F. AGRO Kothai Ioan” – Rural

Kurunczi Irina – S.C. AGRO PELET Semlac” S.R.L. – Rural

Organizații nonguvernamentale/Societate civilă :

Sabău Florin Alin Specialist Cadastru Geodeziei și Cartografiei – Rural

Membrii supleanți :

Totorean Mircea-Sabin – Comuna Șeintin – Rural

Grad Gheorghe – Comuna Secusigiu – Rural

Toth Paraschiva-Ghizela – Asociația “Pro Pir Kult” – Urban