Echipa Executivă

Echipa administrativă a Asociației Grupul de Acțiune Locala Lunca Muresului de Jos, care implementeaza proiectul în cadrul Sub-măsurii 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, PNDR 2014-2020. Program finanțat de Uniunea Europeana și guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Petran Marinela – Director executiv GAL, a dobândit o experiență importantă în LEADER din programarea PNDR 2007-2013. 

Pecican Otilia Monica – Responsabil financiar – expert financiar, audit intern – sistem public .

Marinache Iulian – Expert LEADER.

Velici Monica – Expert LEADER, experiență dobândită în vechea programare PNDR 2007-2013 .