Proiecte Realizate

MĂSURA 1.1. (1B) Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, pentru diversificarea activităților rurale sesiunea 1/2023

1.-Anexa-1-Cerere-de-finantare-M-1.1-1B-GAL-LMJ

1.-Ghidul_solicitantului-M-1.1.-1B

2.1.-Anexa-5-Model-plan-marketing

2.2.1.-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

2.2.2.-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

2.2.-Anexa-1-Studiu-de-fezabilitate-HG907-GAL

3.-Anexa_6_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_16.4_

4.-Anexa_7_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

5.-Anexa_8_aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare_

6.-Anexa_9_Lista_localitati_HNV

7.-E1.2L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului

Anexa 10-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-GAL

Anexa 11-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-AFIR

Anexa 12 – Declaratie_de_raportare_catre_GAL

fisa masurii m1.1 (1B)

Măsura 1.2 (1C)“Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă”

GHIDUL SOLICITANTULUI M1.2 GAL LMJ 2023

2.-Cererea-de-Finantare-M-1.2.-1C-Transfer-de-cunostinte-formare-si-invatare-cont-18.06.2018

Anexa 1-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-GAL

Anexa 2-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-AFIR

Anexa 3 – Declaratie_de_raportare_catre_GAL

E-1.2L-Fisa-generala-de-verificare-a-proiectului-M-1.2-art-14-sesiune-2023

E1.1L Fisa de verificare a conformitatii proiectului M 1.2 sesiune 2023

Fisa-masurii-M-1.2-v03

LG E5 Formular solicitare informatii suplimentare sesiune 2023

LG E6 Notificarea beneficiarului cu privire la rezultatul evaluarii

LG S3 Notificarea privind rezultatul contestatie

Masura M1.1(1B) Cooperarea în scopul creării de forme asociative , rețele si clustere , grupuri operaționale pentru diversificarea activitaților rurale octombrie 2022

1.-Anexa-1-Cerere-de-finantare-M-1.1-1B-GAL-LMJ

1.-Ghidul_solicitantului-M-1.1.-1B

2.1.-Anexa-5-Model-plan-marketing

2.2.1.-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

2.2.2.-Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

2.2.-Anexa-1-Studiu-de-fezabilitate-HG907-GAL

3.-Anexa_6_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_16.4_

4.-Anexa_7_Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE_

5.-Anexa_8_aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare_

6.-Anexa_9_Lista_localitati_HNV

7.-E1.2L-Fisa-de-evaluare-generala-a-proiectului

Anexa 10-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-GAL

Anexa 11-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-AFIR

Anexa 12 – Declaratie_de_raportare_catre_GAL

fisa masurii m1.1 (1B)

Masura M3.1 Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL Lunca Mureșului de Jos octombrie 2022

GHIDUL SOLICITANTULUI M3.1.3A_2022_obs. SL

Anexa-1-Cerere-de-finantare-M-3.1

Anexa-2-Plan de acțiuni-model-M-3.1

Anexa-4-Declaratie-pe-propria-raspundere-provenienta-grup-tinta

Anexa-5-Declaratie-pe-Propria-Raspundere-a-beneficiarului-de-Raportare-catre-GAL

Anexa-6-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-persona

Fisa-de-verificare-a-conformitatii-M-3.1

Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M-3.1

Fisa-de-verificare-a-eligibilitatii-proiectului-M-3.1-GAL-LMJ

FISA-M3-1.doc

 

Masura M4 (6B) Dezvoltarea satelor octombrie 2022

1.-GHIDUL-SOLICITANTULUI-M-4-Dezvoltarea-satelor-V 3-GAL-LMJ septembrie 2022 (2)

Anexa 1 – Cerere de finantare M 4 Dezvoltarea satelor GAL LMJ V 4

Anexa 2- Recomandari_analiza_cost_beneficiu

Anexa 3- Declaratie asumare criterii de selectie

Anexa 4 – Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011 Tabelul nr.3

Anexa 5 – Declaratie_de_raportare_catre_GAL (1)

Anexa 6- Declaratie_de_raportare_catre_GAL

Anexa_7_Memoriul_Justificativ

Anexa 8-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-GAL

Anexa 9-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-AFIR

LG.E2 Fișa de evaluare generală a proiectului M4 – BUN

fisa masurii m4(dezvoltarea satelor)