Anexa 4 – Prezentarea proiectelor finalizate finanțate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală “Luna Mureșului de Jos”.

de | 15.06.2020 | Proiecte de succes

Măsura 2.2. “Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole:

Măsura 2.1 “Ferme mici și mijlocii”:

Măsura 5″Înființarea de activități neagricole”